Digital Impact Alliance
KatalogDigitálních řešení

Interaktivní online zdroj na podporu globálních rozvojových aktérů při zavádění digitálních strategií.

Banner of the catalog of digital solutions.

Dárci mohou tento nástroj využít ke koordinaci investic s ostatními dárci. Pomocí optiky cíle SDG může dárce přejít na prioritní cíl SDG a zjistit, jaké případy použití, pracovní postupy a stavební bloky ICT podporují pokrok v plnění tohoto cíle.

Pochopení těchto asociací je základem pro to, aby dárci viděli, jak se překrývají s ostatními dárci, kteří podporují jiné cíle udržitelného rozvoje. Nástroj ukazuje, že několik pracovních toků a stavebních bloků může zajistit širokou škálu cílů SDG a odpovídajících případů použití.

Prozkoumejte cíle SDG
Nevíte, kde začít?

Průvodce požadavky a doporučeními vám pomůže s kurátorským seznamem zdrojů, který je přizpůsoben tomu, v jaké fázi životního cyklu projektu se nacházíte - nápad, plánování nebo realizace.

Katalog Digitálních řešení
Přepnutí zobrazení
Logo pro: Card View Active.Logo pro: List View Inactive.
Získávání dat ...